ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία ή υποκατηγορία


Εκπαίδευση

Ιατροί και νοσηλευτές

Με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, η Traumacare διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες. Μέσω της διεπιστημονικής επικοινωνίας και του διαλόγου για τις νέες εξελίξεις και ανακαλύψεις στις τεχνολογίες και την ιατρική γνώση, ιατροί και νοσηλευτές είναι Έτοιμοι για το μέλλον.

Τα σεμινάρια της Traumacare είναι ολοκληρωμένα και ποιοτικά διαπιστευμένα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, που υποστηρίζουν τους ιατρούς και τους επαγγελματίες της υγείας, καθώς και τις διευθύνσεις των νοσοκομείων ώστε να είναι πάντα σωστά ενημερωμένοι και να συμβαδίζουν με τα νέα δεδομένα στον κλάδο.

Συνεργάτες στον τομέα των Ιατρικών Ειδών

Για να σας βοηθήσει να εμπλουτίσετε τις θεωρητικές και πρακτικές σας γνώσεις, η Traumacare παρέχει πλήρη και ενημερωμένα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση τραυμάτων και ελκών, τη φροντίδα οστομίας, τη διαχείριση ούρων και φροντίδα ακράτειας, θεραπευτικές διαδικασίες και σύγχρονα πρότυπα στον κλάδο του home care.

Κάθε ενότητα περιέχει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και τμήματα για προχωρημένους, ώστε να ενισχύσει τις ικανότητές σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης.

Υπηρεσίες

Νοσηλεία κατ' οίκον

Η εταιρεία Traumacare δραστηριοποιείται και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και νοσηλείας κατ’ οίκον. Η παροχή υψηλού επιπέδου

Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων

Η Traumacare παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης της άρτιας λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων τα

Εκπαίδευση

Ιατροί και νοσηλευτές Με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, η Traumacare διοργανώνει εκπαιδευτικά

Vet Care

Η κτηνιατρική φροντίδα είναι ένα σημαντικό σημείο εστίασης του ομίλου Traumacare. Λόγω των συνεχών εξελίξεων σε αυτόν τον