Truck

Δωρεάν Μεταφορικά
Για αγορές άνω των 100€, έως 3kg

Phone

Καλέστε μας:
+30 2311 286 262

X
Ελληνικά el
Καλάθι0

Διαγωνισμοί-Δώρα στην traumacare. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε.

Η Traumacare, με έδρα στην Λαέρτου 22, (Πατριαρχικά Πυλαίας, Θεσσαλονίκη) για πρώτη φορά διοργανώνει ηλεκτρονικά, Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό στο Facebook

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τους όρους συμμετοχής, τις προυποθέσεις και την διαδικασία τόσο του χριστουγενιάτικου αλλά και όσων διαγωνισμών ακολουθήσουν από εδώ και πέρα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν:

  • -έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook
  • -είναι πάνω από δεκαοκτώ (18) ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
  • -έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και
  • -έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω

2. Η διάρκεια του χρστουγενιάτικου διαγωνισμού ορίζεται από την Τετάρτη 11/12/2020 και ώρα 16:00 έως Πέμπτη 24/12/2020 και ώρα 15:00.

3. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια συμμετοχή στον Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκυρη ολοκλήρωση όλων των βημάτων.

  • -Βήμα 1ο: Θα πρέπει να έχει κάνει like και να ακολουθεί τη σελίδα της Traumacare στο Facebook
  • -Βήμα 2ο: Θα πρέπει να έχει κάνει like στο post του διαγωνισμού στο Facebook
  • -Βήμα 3ο: Θα πρέπει να έχει κοινοποιήσει το post του διαγωνισμού στον Facebook λογαριασμό του
  • -Βήμα 4ο: Nα κάνει tag 3 άτομα (όσες φορές θέλει, διαφορετικά κάθε φορά) στην κοινοποίηση
  • -Βήμα 5ο: Θα πρέπει να διαβάσει τους παρόντες όρους

4. Ο νικητής του Χριστουγεννιάτικου Διαγωνισμού θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας €50 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα της APIVITA.

5. O νικητής θα προκύψει με κλήρωση στη λήξη των είκοσι τεσσάρων ωρών του κάθε Διαγωνισμού.

H επικοινωνία με τον νικητή θα γίνεται με σχόλιο κάτω από τη συμμετοχή του ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό του στο Facebook ενώ θα ανακοινωθεί και στην σχετική σελίδα τής Traumacare.

Οι νικητές θα κληθούν να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο) και να επιδείξουν κατάλληλο επίσημο έγγραφο με σκοπό την ταυτοποίησή τους για την παραλαβή του δώρου τους.

Το Facebook θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο διάδοσης του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Με κανένα τρόπο δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχον αποδέχεται αυτομάτως ότι το Facebook απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με τον διαγωνισμό.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα της Διοργανώτριας, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος, δηλώνοντας ότι αποδέχεται το δώρο του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο ή σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου, το οποίο θα απονέμεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

7. Τα δώρα που θα διατεθούν από τηv Traumacare στο πλαίσιο οποιουδήποτε διαγωνισμού ορίζονται απ’ αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές μόνο εφόσον αποδειχτεί ότι πρόκειται για τους ίδιους (με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

8. Η Traumacare επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της στη σελίδα στο Facebook, επίσης μπορεί αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη σελίδα της.

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω, όπως αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Traumacare, οποιεσδήποτε συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει του εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση στο Facebook δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Traumacare, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

Η Traumacare δε φέρει περαιτέρω καμία απολύτως ευθύνη, εάν η ανάρτηση των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προϋποθέτει την πρόσβαση έκαστου συμμετέχοντος στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η Traumacare δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων.

Η Traumacare θεωρεί περαιτέρω ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μέσω της οποίας συμμετέχει.

11. Η Traumacare δικαιούται να προβάλει τον Διαγωνισμό ή/και τα αποτελέσματά του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων των social media).

Πιο συγκεκριμένα, η Traumacare επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα αλλα και οποιοδήποτε παρελθοντικό ή μελλοντικο διαγωνισμο για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως την προς τούτο εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων άνευ ανταλλάγματος.

12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Traumacare αλλά και άλλων επωνυμιών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν.

13. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των διαγωνισμών, η Traumacare ως υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο
β) τηλέφωνο επικοινωνίας
γ) διεύθυνση κατοικίας

όπως αυτά δηλώνονται από τους ίδιους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας για την παραλαβή του δώρου.

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από την Traumacare ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής των διαγωνισμών, της ανακήρυξης των νικητών, της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και της παράδοσης των δώρων.

Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Traumacare στο [email protected] και στο 2310286262.

14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία.

Καλώς ορίσατε στην Traumacare

Ζητούμε την άδειά σας για την χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, πληροφορίες κοινού και ανάπτυξη προϊόντων.

Αποθήκευση πληροφοριών στην συσκευή σας.

Μάθετε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και οι πληροφορίες από τη συσκευή σας (cookies, μοναδικά αναγνωριστικά και άλλα δεδομένα συσκευής) ενδέχεται να αποθηκευτούν, να προσπελαστούν και να κοινοποιηθούν σε τρίτους προμηθευτές ή να χρησιμοποιηθούν ειδικά από αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Ορισμένοι προμηθευτές ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, στο οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε, διαχειριζόμενοι τις επιλογές σας παρακάτω. Αναζητήστε έναν σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ή στην πολιτική απορρήτου μας όπου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.


Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας.

Ποσότητα

Αποθήκευση Αφαίρεση από το καλάθι
Ποσότητα στο καλάθι: 2 Αλλαγή
Δείτε το καλάθι σας

Συνδυάστε τις αγορές σας με: