(+30) 2311 286262

  Διαθέσιμοι 08:30 - 16:30
  Εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες

  Λαέρτου 22, Πατριαρχικά Πυλαίας
  Θεσσαλονίκη
  ΤΚ 55535, ΤΘ 8802
  Περιοχή Mediterranean Cosmos
  Capital Trade Center
  Κτίριο Β, 2ος όροφος

  Fax: (+30) 2311 242 281
  Email: info@traumacare.gr