Πληροφορίες

Λαέρτου 22, Πατριαρχικά Πυλαίας
ΤΚ 55535, ΤΘ 8802
Περιοχή Mediterranean Cosmos – Capital Trade Center
Κτίριο Β, 2ος όροφος
Phone: 2311 286 262
Fax: 2311 242 281
Email: info@traumacare.gr

Social Media

Επικοινωνήστε μαζί μας